Nie raz słyszy się o tym, że w wodzie wykryto pewne ilości manganu. Skąd się bierze mangan w wodzie? Czy w razie jego obecności trzeba koniecznie przeprowadzić odmanganianie wody? Jak działają odmanganiacze wody? To wszystko pytania, na które zdecydowanie warto znać poprawne odpowiedzi, ponieważ mangan w wodzie, tak samo jak niektóre inne pierwiastki, jest czymś zdecydowanie bardzo niepożądanym.

Mangan w wodzie – skąd się bierze?

Od razu warto zaznaczyć, że mangan w wodzie nie jest normą. W zasadzie, odmanganianie wody konieczne jest stosunkowo rzadko. Tym nie mniej, czasami odmanganiacze wody są niezbędne. Dzieje się tak przede wszystkim wtedy, gdy woda pobierana jest ze źródeł podziemnych.

Jak się okazuje, mangan, a także często z nim współwystępujące żelazo, gdy występuje w wodach naziemnych to nie stanowi dużego problemu. Dzieje się tak dlatego, że w wodach naziemnych mangan występuje w postaci trudno rozpuszczalnej. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że mangan sam się wytrąca i odmanganianie nie jest potrzebne. Jeśli natomiast mangan występuje w wodach gruntowych, problem jest o wiele większy. W tych wodach występuje on zwykle w formie rozpuszczonej, przez co trudno go usunąć.