Odżelazianie, zmiękczanie, (takie jak zmiękczanie jonitowe), demineralizacja, (między innymi poprzez destylację), filtracja (jaka? Na przykład mineralna, węglowa czy sztuczna mechaniczna), dezynfekcja (chemiczna – czyli ozonowanie, chlorowanie bądź fluorowanie – oraz promieniowaniem UV), odwrócona osmoza (tak zwane RO), lampy bakteriobójcze oraz aeracja. Co je łączy?

Metody filtracji – co je łączy?

Efekt końcowy, do którego dążą. Jaki to jest? Uzdatnienie wody, czyli przystosowanie jej do picia poprzez dezaktywację bakterii i wirusów, które w niej występują (tak działają lampy bakteriobójcze), lub usunięcie niepożądanych substancji (na przykład proces odżelaziania, do czego służy odżelaziacz wody). Odwrócona osmoza polega na rozdzieleniu w wodzie roztworów o różnych stężeniach, dzięki czemu łatwiej niepożądany usunąć z wody. Jest to proces sztuczny w przeciwieństwie do osmozy spontanicznej.

Jak działają systemy uzdatniania?

Odżelazianie służy przekształceniu związków żelaza w formy trudno rozpuszczalne poprzez napowietrzanie ich w specjalnych urządzeniach, a potem dokonuje się korekty odczynu, natomiast woda filtrowana jest na złożu. Na podobnej zasadzie usuwa się niepożądane związki manganu. Takimi sposobami uzyskujemy wodę zdatną do picia – bezpieczną i dobrą.