Uzdatnianie wody, filtracja wody pod kątem biologicznym, czyli bakterii i wirusów, najczęściej realizowana jest za pomocą lamp bakteriobójczych, wykorzystujących promienie UV. Są to filtry do wody przepływowe i często stanowią jedyny element stacji uzdatniania wody. Ich wielką zaletą są kompaktowe rozmiary, stosunkowo niska cena.

W zastosowaniach domowych i dla mało rozległych sieciach wodociągowych filtracja wody za pomocą lampy UV daje znakomite rezultaty jeśli chodzi o dezynfekcję. Wykorzystane są tutaj właściwości bakteriobójcze promieniowania ultrafioletowego – które emituje lampa bakteriobójcza UV. Komórki mikroorganizmów pochłaniają promieniowanie ultrafioletowe i następuje ich uszkodzenie, co prowadzi do obumarcia i zniszczenia ich struktury.

Filtry do wody, jakimi są lampy lampy bakteriobójczej UV nie jest zbyt skomplikowana. Wyróżniamy następujące elementy:

  • obudowę z króćcami,
  • kwarcowąosłonę alnika,
  • żarnik, jest on źródłem promieniowania nadfioletowego i stanowi główną część oddziałującą lampy bakteriobójczej z promieniami UV.

Nierzadko do lamp dołączana jest również specjalna szafka sterownicza, która zawiera transformator prądu oraz licznik czasu działania żarnika.