Niegdyś, woda w studniach była zanieczyszczona i nie znano sposobów na jej oczyszczanie. Dlatego też ludzie chorowali o wiele częściej niż dzisiaj. Obecnie bowiem posiadamy urządzenia takie jak na przykład stacje wielofunkcyjne, dla których szybka filtracja wody to żaden problem.

W jaki sposób filtrują stacje wielofunkcyjne?

Sposób pracy stacji wielofunkcyjnych warto omówić na przykładzie stacji polskiej marki Ecoperla Multicab, gdyż jest to stacja uznawana za jedną z najlepszych. W jej wnętrzu znajduje się aż 5 warstw złoża wielofunkcyjnego. Dlaczego jest ich aż 5? Chodzi o to, że każda pojedyncza warstwa spełnia inną z niezwykle ważnych funkcji stacji wielofunkcyjnej.

Oczywiście, najczęściej stacje wielofunkcyjne kupuje się po to, aby oczyścić wodę. Jednakże, jej przeznaczenie może być również inne. Jedna z warstw złoża wcale nie oczyszcza wody, lecz prowadzi do jej znacznego zmiękczenia, co również jest niezwykle ważne. Warto zauważyć, że funkcję zmiękczania posiada nie tylko ten model. Wyposażone jest w nią więcej stacji wielofunkcyjnych, w tym między innymi Ecoperla Multitower, czyli również jedna z tych stacji, które zgodnie przez wszystkich zaliczane są do bezapelacyjnie najlepszych.