Pod względem naukowym, twardość wody jest właściwością wynikającą z dużego stężenia soli magnezu, wapnia oraz innych składników. Wyróżnić można dwa podstawowe rodzaje twardości.

Z jaką twardością wody mamy do czynienia?

Pierwszą z nich jest twardość węglanowa, czyli przemijająca. Pochodzi ona przede wszystkim od węglanów, magnezu oraz wodorowęglanów wapnia. Wszystkie te związki wytrącane są z wody podczas gotowania, przez co przybierają formę osadu. Drugim rodzajem twardości jest twardość niewęglanowa, czyli trwała lub nieprzemijająca. Odpowiada za nią duża obecność siarczanów, chlorków, azotanów oraz innych soli rozpuszczalnych, głównie magnezu oraz wapnia. Związki te pozostają w wodzie nawet po przegotowaniu.

Jak walczyć z twardą wodą?

Twardością ogólną wody określa się sumę twardości węglanowej oraz niewęglanowej. Jeżeli jest ona zbyt wysoka, konieczne może być zmiękczanie wody. Duża twardość bardzo negatywnie wpływa na jej napięcie powierzchniowe. Im bardziej się ono zwiększa, tym trudniejsze jest zwilżanie przy pomocy wody rozmaitych powierzchni, a tym samym ich czyszczenie. Zmiękczacz wody może na szczęście ograniczyć konieczność używania dużych ilości mydła oraz rozmaitych detergentów. Dzięki temu można sporo zaoszczędzić, a także ochronić środowisko naturalne oraz własne zdrowie.

O twardości wody w Polsce znajdziesz informacje na http://www.zmiekczacze.com/

Osad po twardej wodzie to najgorszy kłopot

Należy wziąć pod uwagę również fakt, że wytrącający się podczas gotowania twardej wody osad zmienia się w kamień. Może on bardzo stopniowo i skutecznie zniszczyć pralkę oraz inne sprzęty wyposażenia domowego, dlatego warto wykorzystywać zmiękczacze wody. Aby dokładnie określić twardość cieczy, stosuje się jedną z ustalonych skal. Mogą one się różnić między sobą pod względem oznaczeń, jednak są wzajemnie wymienne. Do obliczania twardości wody wykorzystać można również specjalny kalkulator, który przelicza jednostki jednej z dostępnych skali na jednostki innych.