W obecnych czasach wiele osób skarży się na jakość wody wodociągowej, przez co szukają sposobów na polepszenie jej walorów smakowych. Jednym z takich sposobów jest usuwanie żelaza. Zabieg ten polega na usunięciu z wody żelaza, tak by nie przekraczało stężenia 0,2 mg/l. Jeżeli w wodzie ta granica jest przekroczona, wtedy posiada ona mętność, brzydką barwę oraz jest niedobra w smaku. Tego typu woda może być również szkodliwa dla ubrań podczas prania oraz szkodliwa dla elementów instalacji wodociągowej. Związki węgla zawarte w wodzie mogą powodować zatory oraz korozję wszelkich elementów i urządzeń sieci kanalizacyjnej.

Najlepszy sposób na żelazo w wodzie

Chcąc pozbyć się żelaza z wody najlepszym sposobem będzie zastosowanie odżelaziacze wody. Są to profesjonalnie przygotowane urządzenia, których celem jest usunięcie żelaza z wody. Można wyróżnić różne rodzaje tego typu filtrów.

Jak odżelaziać wodę?

Odżelazianie wody należy rozpocząć od filtracji wstępnej. Są to najczęściej filtry mechaniczne, czyli odpowiednio skonstruowane siatki, których wielkość oczka jest bardzo mała, tak że część żelaza zostaje już usunięta przez nie.

Następnie należy zastosować inne złoża aby pozbyły się drobniejszych cząstek żelaza. Wśród tego typu złóż można wyróżnić na przykład Ironit. Jest to odżelaźniające złoże, które cechuje się dużą skutecznością. Należy pamiętać by przy płukaniu tego złoża nie stosować żadnych środków chemicznych. Tego typu złoże nie może być stosowane ze zbiornikami przeponowymi. Innym typem złoża jest np. Greensand. Jest to złożę które jednocześnie usuwa żelazo i mangan z wody. Zaletą rozwiązania jest to, że może być stosowane ze zbiornikami przeponowymi. Lekką wadą jest konieczność stosowania środków chemicznych do czyszczenia.

Dowiedz się więcej na https://www.klarsan.pl/dom/odzelaziacze-i-odmanganiacze/

Warto odżelaziać wodę

Jeżeli zawartość żelaza sprawia, że woda jest niesmaczna oraz plami ubrania i uszkadza instalację wodną, warto zastosować odżelaziacz wody. Tego typu filtry skutecznie redukują poziom żelaza tak, że woda wróci do swojej normalności.